Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg

Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien

Fafo-rapport 2019:10

Last ned nettutgaven

| English summary

Project: Blue Cross Norway's offer to persons with drug problems

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Lise Lien

Published: 2019 Id-nr.: 20707