De vil nok det samme
Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-rapport 491

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2005 Id-nr.: 491