Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring

Fafo-rapport 2007:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Mona Bråten

Published: 2007 Id-nr.: 20003