Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne

Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2015:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri, Jon Rogstad

Published: 2015 Id-nr.: 20432