Fafo reports

Search publications

Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV

Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:33

Nettutgave

Project: Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Published: 2015 Id-nr.: 20438