Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2009:21

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2009 Id-nr.: 20111