• Fafo-rapport 2007:04
  • Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006

Fordeling, omfang og finansiering

  • Fafo-rapport 2007:04
 

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

  • Published: 27. January 2007
  • Ordering ID: 20004
  • ISBN
    ISBN 82-7422-567-8ISSN 0801-6143