Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Line Eldring og Kristin Alsos