Når sjefen er en app

Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim

Fafo-rapport 2017:41

Nettutgave

| English summary

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Kristin Jesnes

Published: 2017 Id-nr.: 20649