Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2

Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:50

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Leif E. Moland, Lise Lien

Published: 2015 Id-nr.: 20555