• Fafo-rapport 137
  • Torunn Olsen

Staten som arbeidsgiver

Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar

  • Fafo-rapport 137
 

Hvordan vil statens rolle som arbeidsgiver påvirkes av Norges tilpasning til EF? Denne rapporten redegjør for de delene av EFs lovgivning som berører statens arbeidsgiveransvar ved en EØS-avtale, eller et EF-medlemskap. EFs lovgivning regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet. Rammevilkårene for deler av offentlig sektor vil også bli påvirket. I tillegg drøftes hvordan staten som arbeidsgiver kan delta i beslutningsprosessen på europeisk nivå.

  • Published: 13. January 1992
  • Ordering ID: 137
  • ISBN
    ISBN 82-7422-089-7