Fafo reports

Search publications

Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet

Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Fafo-rapport 136

Nettutgave

Published: 1992 Id-nr.: 136