Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:40

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Published: 2012 Id-nr.: 20267