Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 343

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 2000 Id-nr.: 343