Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor

Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland

Fafo-rapport 147

Nettutgave

Published: 1993 Id-nr.: 147