Skip to main content
 • Arne Pape

Kampen om kompetansen

Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?

 • Fafo-rapport 148
 • Fafo-rapport 148

Dette er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling". Utgangspunktet for rapporten er den kraftige utdanningsveksten i norsk arbeidsliv de siste 20 årene.

Spørsmålet er hvordan vi har brukt den økte utdanningen og komptansen, og hvilke drivkrefter og hensyn som har gitt dagens fordeling av folk med ulik utdanning på forskjellige yrker og bransjer. Følgende tema beskrives og drøftes:

 •     Hvilke yrker og hvilke sektorer la beslag på utdanningseksplosjonen?
 •     Kvalifikasjonkrav og kompetanseprofil i industrien
 •     Hvor ble det av spisskompetansen?
 •     Hvem får etterutdanning?
 •     Yrkesutdanning og utdanningskrav
 •     Kompetanse og oljesektoren
 •     Kompetansepolitikk og næringsutvikling
 • Published: 17. January 1993
 • Ordering ID: 148