ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip