Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip
Seniorforsker

    Utdanning:

    Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Arbeidskonflikter, lønnsforhandlinger, lønnssystemer, arbeidstid, offentlig sektor, profesjonshistorie

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Anstendige arbeidsforhold
+47 91532726
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Mona Bråten (red.)
Fafo-rapport 2011:26
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Fafo-notat 2011:23
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:44
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:36
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:08
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2008:08
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2008:22
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2007:12
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10
Fafo-rapport 520
Fafo-rapport 507
Fafo-notat 2004:07
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 422
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 398
Fafo-rapport 397
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 361
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 268
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 250
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 243
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 1997:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 108
Fafo-notat 808

Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge

Arbeidsrett

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur

Tidsskrift for velferdsforsking

Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip

Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared

Journal of Industrial Relations

Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?

Søkelys på arbeidsmarkedet

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

Historisk Tidsskrift

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

Tidsskrift for samfunnsforskning

Åsmund Arup Seip

Tariffoppgjøret 2014

arbeidslivet.no

Åsmund Arup Seip

Streik for knapper og glansbilder

LO-

Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

Streikens utvikling over tid

Åsmund Arup Seip

Profesjonskampen tapt

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Åsmund Arup Seip

De vanskelige barna
Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945

Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad

Prosjektleder: Jon M. Hippe
Prosjektslutt: 2012
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2010
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2010
Fullførte prosjekter