ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Regjeringen innførte fra budsjettåret 2015 avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som en fast del av budsjettarbeidet.

Som følge av reformen har statlige etater og virksomheter fått årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent. Kuttene er ment å gi «et desentralt ansvar for å effektivisere og et viktig insentiv for statlige virksomheter og virksomhetsledere til å gjennomføre systematisk effektiviseringsarbeid».

I Jeløya-plattformen 2019 viser regjeringen til at offentlig sektor må vise omstillingsevne og -vilje, og at tiltak for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor må gjennomføres.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan et utvalg departementer og underliggende etater håndterer og implementerer regjeringens ABE-reform.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  juni 2019
 • Avsluttes:
  desember 2019

Oppdragsgiver

 • LO Stat

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • <h3>Fafo Østforum</h3>
<p>er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er <a href="http://fafooestforum.no/index.php/nyheter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nyhetstjeneste</a> og <a href="http://fafooestforum.no/index.php/seminarer" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">seminarer</a> – dette var arrangement nr. 88. <a href="http://www.fafooestforum.no/index.php/om-oss/pamelding-nyhetsbrev?acm=668_139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bestill nyhetsbrev.</a></p>
Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder <!-- This email address is being protected from spambots. --><a href="javascript:/* This email address is being protected from spambots.*/" target="_blank">Anne Mette Ødegård<span class="cloaked_email ep_f070010f" style="display:none;"><span data-ep-b1333="o" data-ep-a3aeb="am"><span data-ep-b1333=".n" data-ep-a3aeb="o@"><span data-ep-b1333="fo" data-ep-a3aeb="fa"></span></span></span></span></a><script>RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_f070010f", true);</script>. Les mer på <a href="https://fafooestforum.no/index.php/om-oss/om-fafo-ostforum" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nettsidene til Fafo Østforum</a>
  Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00

  Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

  Fafo Østforum seminar