Engstelse og lykke i koronaens tid

Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020