Publikasjoner

Rapportsøk

Norske arbeidstakere og korona
Økonomiske framtidsutsikter og arbeidsgiveres håndtering av koronasituasjonen

Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020