Skip to main content
  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
  • Kristin Dalen

Nordmenn sier ja til global korona-dugnad

  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
 

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

  • Publisert: 30. april 2020

Fafo-forskere