Evaluering av Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i KDD
Arbeidsnotat 1 - 2021

Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer

2022:05

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen

Hva skjer når ansatte i departementene går fra egne kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser uten faste plasser? Fafo, i samarbeid med PwC, evaluerer erfaringene med Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hensikten med evalueringen er å gi kunnskap for planlegging og forberedelser av departementenes innflytning i det nye regjeringskvartalet i 2025. Dette notatet oppsummerer det første året av piloten.

Utgitt: 2022