Skip to main content
  • Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Helt fram mot heltidskultur

Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt

  • Fafo-notat 2022:08
  • Fafo-notat 2022:08

Dette er den andre av fire publikasjoner fra Helt fram-prosjektet hvor Fafo følger kommunene Drammen og Fredrikstad og Bydel Østensjø i Oslo i deres forsøk på å utvikle ny kunnskap om utvikling av heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester. I notatet beskrives erfaringer fra den første delen av prosjektet, med særlig vekt på de ulike involveringsaktivitetene som har vært gjennomført. Involveringsaktivitetene har til hensikt å motivere flest mulig ledere og ansatte til å skape og ville jobbe i heltidsstillinger og store deltidsstillinger.

  • Publisert: 15. juni 2022
  • Ordrenr. 10370

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsrådFredrikstad kommune