Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2013:05

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I notatet beskrives kommunalt og fylkeskommunalt ansattes kunnskap om pensjonsreformen, deres holdninger til levealdersjusteringer og avkortningen av pensjon ved tidlig uttak. Det er gjort med utgangspunkt i data fra en spørreundersøkelse blant 1200 ansatte og pensjonerte fra sektoren født i 1943, 1946 eller 1949, som alle var yrkesaktive som 55-åringer.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10171