Fafo-notater

Rapportsøk

Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt

Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2013:06

Nettutgave

Prosjekt: Gravide i handelen

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10172