Skip to main content

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet


Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2012
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • KS