Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien

Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2021:13

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider?

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Sissel C. Trygstad

Da koronakrisa var et faktum i mars 2020 visste ingen hvor langvarig krise vi gikk inn i, eller hvordan den ville treffe det norske samfunnet. Norsk arbeidsliv sto overfor større utfordringer enn på mange tiår. For medlemmene i Unios forbund, har krisa slått ulikt ut. En fellesnevner er likevel den økte smitterisikoen mange medlemmer har blitt usatt for gjennom arbeidet. I dette notatet undersøker vi hvordan arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen ble påvirket av koronakrisa. Notatet bygger på en undersøkelse gjennomført blant tillitsvalgte i Unio vinteren 2021.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10350