Fafo-notater

Rapportsøk

Lokale forhandlinger i staten 2019

Bård Jordfald

Fafo-notat 2021:16

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Notatet oppsummerer de lokale forhandlingene som NTLs forhandlingsledere gjennomførte i det statlige tariffområdet høsten 2019. Her formidles hvordan de forberedte seg til og gjennomførte egne forhandlinger, samt deres vurderinger av de økonomiske resultatene av forhandlingene.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10353

Andre utgivelser

Fafo-notat 2019:13
Bård Jordfald


Fafo-rapport 486
Bård Jordfald
Forsknings- og utdanningssektoren