Det er godt å ha noen i ryggen
Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap

Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2010:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Denne rapporten tar for seg LOs studentmedlemskap, som i dag omfatter rundt 11 000 studentmedlemmer. I denne undersøkelsen ser på vi hvordan studentene oppfatter sitt medlemskap i LO: Hvorfor ble de medlemmer? Hva er de fornøyd med, og hva ønsker de skal bli bedre? Benytter de rettigheter og goder som følger med medlemskapet? Formålet er at LO skal kunne gjøre medlemskapet mer attraktivt for sine eksisterende studentmedlemmer og samtidig nå flere med tilbudet. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer blant studentmedlemmer i fem av LOs forbund og på intervjuer blant uorganiserte studenter.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20157