Skip to main content
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen

Fagopplæring på nye felt

En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

  • Fafo-rapport 2010:12
  • Fafo-rapport 2010:12
Fag- og yrkesopplæringen i Norge omfatter mange fag, men har hittil i liten grad etablert seg som en kvalifiseringsvei i viktige deler av de tjenesteytende næringene. I denne rapporten ser vi nærmere på forutsetningene for etablering av nye fag. Datagrunnlaget for rapporten er en kvantitativ kartlegging av virksomheters holdninger til faglært kompetanse innen områdene kontor og administrasjon, salg, logistikk, IKT-service og helse. I tillegg er det foretatt personlige intervjuer med noen utvalgte virksomheter.


  • Publisert: 8. februar 2010
  • Ordrenr. 20156