Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fagopplæring på nye felt
En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2010:12

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Fag- og yrkesopplæringen i Norge omfatter mange fag, men har hittil i liten grad etablert seg som en kvalifiseringsvei i viktige deler av de tjenesteytende næringene. I denne rapporten ser vi nærmere på forutsetningene for etablering av nye fag. Datagrunnlaget for rapporten er en kvantitativ kartlegging av virksomheters holdninger til faglært kompetanse innen områdene kontor og administrasjon, salg, logistikk, IKT-service og helse. I tillegg er det foretatt personlige intervjuer med noen utvalgte virksomheter.


Utgitt: 2010 Id-nr.: 20156