Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal

Anne Kielland

Fafo-rapport 2016:14

Nettutgave

Forskningstema: Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Prosjekt: Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Forskere på Fafo: Anne Kielland

Vi vet etter hvert nokså mye om skolesituasjonen i de norske satsingslandene for utdanning. Men hvordan er utdanningssituasjon vevet inn i landenes sosiale og økonomiske virkeligheter? Og hvilken betydning kan slike sosiale og økonomiske rammevilkår få for utdanningssituasjonen og den norske støtten fram mot 2030? Denne rapporten ser på slike forhold, og diskuterer noen sentrale dilemmaer som vil møre de som skal gjøre prioriteringer innenfor den norske utdanningssatsingen. Ideologiske føringer lagt i Stortingsmeldingene 10 og 25 danner de normative rammene for diskusjonen.

Rapporten er skrevet for Utenriksdepartementet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20576