Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:06

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Hvordan organiserer norske kommuner sine pleie- og omsorgstjenester – og hvorfor? Er noen måter å organisere tjenestene på mer ressurseffektive enn andre? Hvilke kommuner produserer best kvalitet på tjenestene? Er god kvalitet kjennetegnet ved sykehjemsplass til alle som trenger det – eller til å hjelpe alle til å bli boende hjemme så lenge som mulig? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i denne rapporten. Problemstillingene belyses ved hjelp av casestudier og registerdata. Ved hjelp av ulike analyseteknikker søker vi etter kommunetypologier – og deretter etter sammenhenger mellom typologier, effektivitet og kvalitet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20568