• Siv Aksnes og Håkon Gundersen

På gyngende grunn

Kontraktørvirksomheten i byggebransjen

  • Fafo-rapport 015
  • Fafo-rapport 015

PA GYNGENDE GRUNN tar for seg den stadig økende kontraktørvirksomheten i byggebransjen. Til tross for at kontraktørens arbeidssituasjon i realiteten er nøyaktig lik den ansattes, framstår kontraktøren formelt som selvstendig næringsdrivende. På denne måten unngås de regler og avgifter som gjelder for det å ha ansatte, samtidig som mulighetene for å jobbe svart øker.

I tillegg til å peke på årsakene til denne utviklingen, viser boka til de virkningene den har for bransjen, forbrukerne og samfunnet. Samtidig beskrives hva som kan stoppe denne virksomheten. Utredningen er et banebrytende arbeid på området, og det legges fram opplysninger som er oppsiktsvekkende også for folk innen byggebransjen.

Rapporten er utarbeidet av FAFO (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon)

  • Publisert: 1. januar 1984
  • Ordrenr. 015