Skip to main content
  • Håkon Gundersen

TV2 og den nye mediesituasjonen i Norge

  • Fafo-rapport 014
  • Fafo-rapport 014

Norge står foran en helt ny mediesituasjon. I løpet av de nærmeste årene vil landet bli utsatt for et massivt "angrep" fra utenlandske satelitter som vil bombardere bakken med bilder.

Utenlandske fjernsynssendinger fra satelitt vi derfor være den dominerende faktor i mediebildet i Norge ved inngangen til 1990-årene. Strategien for en ny norsk fjernsynskanal må derfor utformes slik at den vil stå sterkt når den skal møte konkurransen fra utlandet i det kommende tiåret.

Det bør være to hovedelementer i en slik strategi:

  • oppnå store markedsandeler i 1980-årene.
  • etablere en programprofil rettet mot særnorske behov

Selve grunnstenen i dette TV-systemet er de mange lokale kabelanleggene som gradvis vil vokse til å bli et integrert nett for hele landet. Greier en å skape gode lokalprogrammer, er det den beste måten å demme opp på det betydelige tilbudet som vil komme fra utenlandske, reklamefinansierte satelittsendinger.

  • Publisert: 1. januar 1984
  • Ordrenr. 014