• Fafo-rapport 2007:31
  • Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp

Vanvittig mye å finne ut av

Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

  • Fafo-rapport 2007:31
 

Denne rapporten presenterer og analyserer kvalitative intervjuer med kreftrammede. Følgende forhold blir undersøkt:
• Opplevelsen av møtet med hjelpeapparatet
• Familie, nærmiljø og nettverk
• Forholdet til arbeidslivet
• Familiens økonomiske situasjon

Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

  • Publisert: 26. februar 2007
  • Ordrenr. 20031
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-598-8ISSN 0801-6143