LO-tillitsvalgtpanel: rekruttering av nye medlemmer

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Faktaflak november 2021

Last ned faktaflak

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Utgitt: 2021