Publikasjoner

Rapportsøk

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård

Faktaflak desember 2021

Last ned faktaflaket

Prosjekt: Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? I forbindelse med et prosjekt for Fritt Ord, ble det høsten 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere. Vi spurte dem hvor stort spillerom arbeidstakere bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Tidligere undersøkelser har vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor. Er det fortsatt slik i 2021?

Rettelse i faktaflaket 16. juni 2022: Ny figur 1.

Utgitt: 2021

Vedlegg, regresjonsanalyse