Hvordan gikk det etterpå?
En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata

Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2004:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2004 Id-nr.: 748