Fafo papers

Search publications

Det globale ekteskapsmarkedet
Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2004:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2004 Id-nr.: 747