Teller AFP med?
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor

Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad