Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020

Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2013:28

Nettutgave

Project: Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Jon Rogstad

Published: 2013 Id-nr.: 20318