Skip to main content
  • Anette Brunovskis

Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år

Februar til juli 2012

  • Fafo-rapport 2013:29
  • Fafo-rapport 2013:29

Kvinner i prostitusjon som er utsatt for vold og trusler har latt være å anmelde forholdene fordi de fryktet for følgene. Dersom politiet får vite om prostitusjonen, kan det ha store økonomiske og personlige konsekvenser for kvinnene. I denne Fafo-rapporten er det samlet inn informasjon fra fem prostitusjonstiltak i Bergen, Oslo og Stavanger om hendelser som det er meldt om i perioden februar til juli 2012. Disse hendelsene er først og fremst knyttet til vold, bosituasjon og kontakt med politiet.

  • Published: 15. February 2013
  • Ordering ID: 20319
Last ned publikasjonen

Fafo researchers