Fafo reports

Search publications

Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år
Februar til juli 2012

Anette Brunovskis

Fafo-rapport 2013:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Published: 2013 Id-nr.: 20319