NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene

Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2019:12

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen, Elin Svarstad

Published: 2019 Id-nr.: 20709