Elin Svarstad
Elin Svarstad
Doctoral Researcher

Research areas:

Collective agreements | Wage formation

+47 92093546
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2022:02
Bård Jordfald, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen
Fafo-rapport 2021:29
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?
Fafo-notat 2021:07
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad
Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2021:08
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Hva kan vi lære av historien?
Framtidens arbeidsliv: Notat 1
Fafo-notat 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
When the job is put out to tender
Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Elin Svarstad
Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012
Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04

Elin Svarstad & Fredrik B. Kostøl

Unions, collective agreements and productivity
A firm‐level analysis using Norwegian matched employer–employee panel data in British Journal of Industrial Relations , 2022

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer? , 2018

Other publications

Fredrik Bakkemo Kostøl og Elin Svarstad

Bonusnekt undergraver den norske modellen

Dagens Næringsliv , 2021

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen

Dagens Næringsliv

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021 , 2021

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler , 2021

Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012 , 2017