Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten

Fafo-rapport 2014:07

Nettutgave

Project: Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Beret Bråten

Published: 2014 Id-nr.: 20354