Staff
Beret Bråten
Research director

    Academic background:

    Ph.d., political science, Cand.polit., sociology Universitetet i Oslo


Research areas:

Care services | School developement and learning | Inclusion of immigrants | The multi-cultural society | Exclusion and marginalisation | Integration and skills | The introduction programme for refugees in Norway | Migration

+47 90950264
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Beret Bråten
Oslo er fortsatt en delt by
Levekår, trygghet og tillit
Fafo-notat 2023:11
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang
Fafo-rapport 2022:08
Beret Bråten og Ragna Lillevik
Noen å høre til
Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin
Fafo-rapport 2021:32
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Ekstern barnehagevurdering
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Med mandat til å hjelpe
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Å være seg sitt ansvar bevisst
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager
Fafo-rapport 2014:24
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32

Beret Bråten

’Nå er han borte’. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet
2020 Sorgens kultur, del 1: Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver

Bråten Beret, Kristina Gustafsson & Silje Sønsterudbråten

Guiding migrant parents in Nordic Welfare States. Cases from Norway and Sweden
2020 Family Life in Transition. Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries | Family Life in Transition Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries

Grung Anne-Hege & Beret Bråten.

Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context
Tidsskrift for praktisk teologi 2019

Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende
2019 Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt.

Beret Bråten & Silje Sønsterudbråten

Parents as agents in strategies to prevent radicalization
2018 Violent Extremism in the 21st Century.

Beret Bråten

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier
2014 Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Beret Bråten

Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier
2013 Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier

Beret Bråten

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor
2013 Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Beret Bråten

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge
2013 Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Beret Bråten

Rettferdig representasjon
2010 Rettferdighet

Other publications