Unge utenfor – enda lengre fra ordinært arbeid?

Ketil Bråthen og Terje Olsen

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Terje Olsen

Published: 2020