• Fafo-notat 2005:08
  • Dag Olberg

Callsenter – kundeservice under omorganisering?

  • Fafo-notat 2005:08
 
Dette notatet sammenfatter og diskuterer et utvalg foreliggende studier og annen dokumentasjon om nye driftsformer innen kundebehandling. Diskusjonen er avgrenset til kundeservice organisert gjennom callsentre. Hensikten er å gi en oversikt over hvilke tema som er blitt fokusert i foreliggende studier. Det gjelder blant annet definisjoner som er brukt i litteraturen, hva foreliggende dokumentasjon sier når det gjelder arbeidsmiljø og helse, interesseorganisering. Hensikten med notatet er også å undersøke hva slags statistisk underlagsmateriale som finnes når det gjelder omfanget av callsentre og antall ansatte Norge.
  • Publisert: 8. januar 2005
  • Ordrenr. 767
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor i Norge