Skip to main content
  • Fafo-notat 2005:09
  • Torunn Kvinge

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Fafo Østforum

  • Fafo-notat 2005:09
 

Den 1. mai 2004 ble åtte østeuropeiske land medlemmer av EU. I dette notatet ser vi nærmere på omfanget av utenlandske investeringer i disse landene. Vi drøfter betydningen av EUs østutvidelse for arbeidsplasser, lønn og produktivitet i så vel de nye medlemslandene som i resten av Europa. Et eget avsnitt omhandler handels- og investeringsstrømmer mellom Norge og vårt «nye» nærområde i øst.

  • Publisert: 9. januar 2005
  • Ordrenr. 768
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen